Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

Thực hiện Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bắc Ninh báo cáo nội dung công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định:  Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021

 

Đang xử lý...