Thành lập các “Tổ an toàn Covid-19” của Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Ninh

Thực hiện Công văn số 1122/UBND-LĐTBXH ngày 09/5/2021 của UBND Thành phố Bắc Ninh v/v thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại Doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Ninh Thành lập các “Tổ an toàn Covid-19” của Công ty.

Nhiệm vụ hàng ngày của Tổ gồm những công việc sau:

  1. Tuyên truyền nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty theo quy định tại nơi làm việc.
  2. Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty.
  3. Giám sát, phát hiện và báo cáo cho lãnh đạo và bộ phận y tế/ban chỉ đạo phòng chống dịch của Công ty khi phát hiện các trường hợp của cán bộ, nhân viên và người lao động trong tổ nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang làm việc: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức các ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.
  4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid-19.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công.

Xem chi tiết tại đây:  "Tổ an toàn Covid"

 

Đang xử lý...