Loto 3 số so 23 lần quay, 4 số so 20 lần quay

- Xổ số lô tô tự chọn 3 chữ số là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 3 chữ số từ 000 đến 999 để tham gia dự thưởng với 23 lần quay (từ giải đặc biệt đến giải sáu) của kết quả XSKT mở thưởng cùng ngày. (Sau đây gọi là Xổ số lô tô 3 số so 23 lần quay)

 

- Xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn 4 chữ số từ 0000 đến 9999 để tham gia dự thưởng với 20 lần quay (từ giải đặc biệt đến giải năm).của kết quả XSKT mở thưởng cùng ngày. (Sau đây gọi là Xổ số lô tô 4 số so 20 lần quay).

 

+ Xổ số lô tô 3 số so 23 lần quay (từ giải đặc biệt đến giải sáu) trúng thưởng gấp 20 lần giá trị vé mua.

 

+ Xổ số lô tô 4 số so 20 lần quay (từ giải đặc biệt đến giải năm) trúng thưởng gấp 50 lần giá trị vé mua.

 

* Giải Đặc biệt của Xổ số  lô tô 3 số so 23 lần quay (từ giải đặc biệt đến giải sáu)

 

- Giải đặc biệt trị giá 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

 

- Điều kiện trúng giải đặc biệt 3 số so 23 lần quay: Trúng trùng hai giải trở lên nhưng bắt buộc phải trúng 3 số cuối của giải đặc biệt XSKT miền Bắc mở thưởng cùng ngày theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là trúng giải Đặc biệt.

 

- Nếu có từ 02 người trở lên cùng trúng giải đăc biệt trong một ngày thì giải đặc biệt được chia theo tỷ lệ vé mua.

 

Đang xử lý...