Xổ số Loto tự chọn các cặp số

Lô tô tự chọn các cặp số là hình thức xổ số chọn các cặp số gồm 2 số tự nhiên từ 00 đến 99. Khách hàng có thể lựa chọn loại có 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số, (mỗi một cặp số gồm 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị), sẽ đối chiếu với 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng xổ số kiến thiết truyền thống mở thưởng cùng ngày tại Thủ đô Hà Nội, mua loại nào so loại đó: Loại 2 cặp số, loại 3 cặp số, loại 4 cặp số.

  1. Xổ số Lô tô tự chọn 2 cặp số: Trúng thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua
  2. Xổ số Lô tô tự chọn 3 cặp số: Trúng thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua
  3. Xổ số Lô tô tự chọn 4 cặp số: Trúng thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua

 

 

Đang xử lý...