Xổ số Loto 2,3,4 số so giải đặc biệt

Là hình thức người tham gia dự thưởng chọn 2 số, 3 số, 4 số cuối của giải đặc biệt (theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) của giải đặc biệt XSKT miền bắc mở thưởng hàng ngày, tham gia dự thưởng lô tô của loại nào thì ghi vào vé loại đó.

 

Hiện nay, hàng ngày Công ty đang phát hành loại hình Lô tô tự chọn 2 số, 3 số, 4 số;  Mệnh giá vé 2.000đ, 5.000đ, 10.000đ, 20.000đ.                   

Cơ cẩu giải thưởng Xổ số Lô tô 2,3,4 số so giải đặc biệt:

          

           * Xổ số Lô tô tự chọn 2 số cuối của giải đặc biệt:

 

                        - Trúng thưởng gấp 60 lần giá trị vé mua

 

            * Xổ số Lô tô tự chọn 3 số cuối của giải đặc biệt:

 

                        - Trúng thưởng gấp 400 lần giá trị vé mua

 

                        - Khuyến khích Lô tô tự chọn 3 số:

 

                   + Trúng 2 số cuối gấp 05 lần giá trị vé mua.

 

            * Xổ số Lô tô tự chọn 4 số cuối của giải đặc biệt:

 

                        - Trúng thưởng gấp 1000 lần giá trị vé mua.

 

                        - Khuyến khích Lô tô tự chọn 4 số:

 

                    + Trúng 3 số cuối gấp 50 lần giá trị vé mua.

 

                              + Trúng 2 số cuối gấp 05 lần giá trị vé mua.

 

 

Đang xử lý...